ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น เกาะสมุย

กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติฯ

13 มีนาคม 2567 นางถนอมศรี รัตนรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย มอบหมายให้กรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ร่วมกับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเกาะสมุย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้มีพระสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงยิ่งยืนนานตลอดไป ณ โรงแรมเฉวงการ์เด้นท์บีช รีสอร์ท หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในโรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพะงัน และโรงพยาบาลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมี นางสุกัลยา เพชรแก้ว ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย/เจ้าของโรงแรมเฉวงการ์เด้นท์บีช รีสอร์ท พนักงาน โรงแรมเฉวงการ์เด้นท์บีช รีสอร์ท จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต 57 ราย ได้รับโลหิต 46 ยูนิต (คิดเป็น 18,400 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง 11 ราย