ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด… แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด รณรงค์ 3 มาตรการขับขี่ปลอดภัย ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2562

ร้อยเอ็ด… แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด รณรงค์ 3 มาตรการขับขี่ปลอดภัย ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2562
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 13 เมษายน 2562 นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด เปิดการรณรงค์ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกระทรวงคมนาคมช่วงเทศกาล ปี 2562 ที่ ศุนย์ปฏิบัติการร่วม บ้านดงยาง ถนนทางหลวงชนบท เส้นทาง รอ 6038 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือของผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ด่านชุมชน และกู้ภัยฮุค 31 นครราชสีมา จุดสุวรรณภูมิ
นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คือ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และให้มีการควบคุมเส้นทางที่มีอุบัติเหตุเป็นประจำ สายทางที่มีการควบคุมแบบเข้มข้น คือ 7 7 7 ยกกำลัง 3 ของแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด จะมีสายทาง รอ.6038 ได้ร่วมบูรณาการกับตำบลสระคู ตำรวจในท้องที่ กำนันในพื้นที่ และ หน่วยกู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา จุดอำเภอสุวรรณภูมิ ซึ่งในช่วงเทศกาลได้กำหนดมาตรการอยู่ 3 ช่วง คือช่วงรณรงค์จะมีการติดตั้งป้าย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ป้ายเตือน ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันอันตราย คือ วันที่ 11-17 เมษายน ก็ให้ตั้งด่าน และให้ยกเลิกการควบคุมงานการก่อสร้างช่วงนี้ให้หยุด และช่วงหลังสงกรานต์ตั้งแต่ วันที่ 18 – 24 เมษายน ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งกรมทางหลวงชนบทมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางการจราจร ก็ขอรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเดินทางโดยปลอดภัย ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดทุกคน
นอกจากนี้ แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ยังได้มอบ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม อาหารว่าง เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานประจำจุด และมอบน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ต่างๆ แก่ผู้สัญจรผ่านเส้นทาง อีกด้วย

//////
ศรีไพร ทูลธรรม-รายงาน
**เครดิต***
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด