ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-ศรัทธาพิธีมหาพุทธาภิเษกฉลองสมโภชมณฑปกลางน้ำ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ร้อยเอ็ด-ศรัทธาพิธีมหาพุทธาภิเษกฉลองสมโภชมณฑปกลางน้ำ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ณ วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา19.59 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีมหาพุทธาภิเษกฉลองสมโภชมณฑปกลางน้ำ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดประตูชัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยคณะสงฆ์ ทายกทายิกา วัดประตูชัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงานพิธีมหาพุทธาภิเษก ฉลองสมโภชยกช่อฟ้ามณฑปกลางน้ำ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทอดผ้าป่าสามัคคี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขอบุญให้พรเทศกาลปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อฉลองสมโภชและสมทบทุนจัดตั้งกองทุน “มณฑปกลางน้ำ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ” ซึ่งได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยมีท่านพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาสเมตตาเป็นประธานอุปถัมภ์ในการก่อสร้าง ซึ่งการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) พระญาณวิลาศ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) พระอาจารย์อนุสรณ์ (ต้อม) ปภสสโร วัดท่าสะเเบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตประกอบในพิธี

ณ วัดประตูชัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

»»»»»»»»»»»»»»»
sp«»news.101