ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ย้ำ ! รถตู้ทุกคันที่ใช้ในการรับ ส่ง ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ร้อยเอ็ด-ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ย้ำ ! รถตู้ทุกคันที่ใช้ในการรับ ส่ง ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ผ่านการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวุฒิภัทร คงมั่น ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า การกำกับดูแลรถตู้สาธารณะ สมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทยเรามีผู้ประกอบการร่วมทั้งสิ้นทุกหมวดหมู่ ตั้งแต่หมวดหมู่ของรถตู้สาธารณะ รถหมวด1 หมวด 2 หมวด3 และหมวด 4 รวมทั้งรถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง หมวด 30, 36 และรถนักเรียน และรถป้ายดำที่ยังไม่ถูกกฎหมายทั้งหมด เพราะฉะนั้นการกำกับ ดูแลของเราต้องพึ่งทางรัฐบาล ในปัจจุบันนี้เรามีแนวทางที่จะทำให้ถูกกฎหมายทั้งหมด แต่ ณ ปัจจุบันในช่วงเทศกาลสงกรานต์เราได้กำกับดูแล โดยเฉพาะการรับส่งผู้โดยสารต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ขับขี่ ต้องเป็นผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง สนองนโยบายของรัฐบาล ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในการที่จะรองรับผู้โดยสาร ที่เดินทางทั่วทุกสารทิศ ถ้าหากรถไม่พอก็จะเสริมเที่ยวให้กับผู้โดยสารจนพอและได้รับบริการที่ดีที่สุด สำหรับแนวทาง วิธีการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร เรื่องของคุณภาพในการบริการของรถตู้โดยสารสาธารณะทั่วประเทศ มีกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคม กำกับดูแล ณ ปัจจุบันนี้ จะมี บัสเทอร์มินัล (Bus Terminal) ในการตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะการมีใบขับขี่ที่ถูกต้อง รถทุกประเภท มีจีพีเอส ต้องรูดบัตร และลิ้งค์ ถึงกรมการขนส่งทางบก รถทุกคันต้องมีค้อนทุบกระจก และเครื่องดับเพลิง ทางออกฉุกเฉิน และเรื่องสมรรถภาพของรถที่ได้รับความร่วมมือจาก อาชีวศึกษา ให้มาตรวจร่วม ตรวจสอบสมรรถภาพของรถ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุด และสถานการณ์ปัจจุบันของรถตู้สาธารณะ มีสมาชิกรถตู้สาธารณะ 235,000 คัน ทั่วประเทศ ที่ถูกต้องทั้งหมดมีอยู่ประมาณ แสนกว่าคัน ที่เหลือที่ยังไม่ถูกต้องที่เป็นป้ายดำ ที่เป็นรถตู้ส่วนบุคคลอยู่ประมาณ แสนคันเศษ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคือสิ่งไหนที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะทำให้ถูกต้องเพื่อความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีเสียภาษีที่ถูกต้อง สมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย เราจะเป็นองค์กรกลางร่วมกับรัฐบาล ในการสอดส่องดูแลในการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้ได้รับความมั่นใจในการเดินทาง เพื่อสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนในการเดินทางในประเทศไทย ทั้งไปและกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เราอยากให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด

/////
Sp.«»news.101
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด