ข่าว ร้อยเอ็ด

ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ทุกสาขา จำนวน 1,892 รางวัล มูลค่า 13,800,000 บาท

ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ทุกสาขา จำนวน 1,892 รางวัล มูลค่า 13,800,000 บาท

วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่สำนักงาน ธกส สาขาอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพธ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ทุกสาขา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการออมทรัพย์อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงต่อเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ ประกอบกับเพื่อให้ธนาคารได้มีแหล่งเงินทุนที่จะหมุนเวียนมาให้บริการสินเชื่อเกษตรกรไปพร้อมๆกัน 

นายไพโรจน์ รุ่งพนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มี เป็นการจับรางวัลในระดับจังหวัด จะมอบให้แก่ผู้โชคดีที่ฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ในเขตดำเนินงาน ของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้ที่ฝากเงินครบทุก 2,000 บาท และคงเงินฝากในบัญชีต่อเนื่องครบ 3 เดือน ก่อนเดือนจับรางวัลจะได้รับคูปองชิงรางวัล 1 ใบ ยิ่งฝากมากโอกาสที่จะได้รับรางวัลยิ่งมีมากขึ้น โดยธนาคารจะดำเนินการจับรางวัลปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเดือนมกราคม และครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม การจับรางวัลในครั้งนี้ มีของรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ มิตซูบิชินิวไทรทั่นแคป 2019 จำนวน 3 รางวัล มูลค่า 1,418,040 บาท รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ จำนวน 65 รางวัล มูลค่า 2,632,500 บาท รางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 43 รางวัล มูลค่า 872,900 บาท รางวัลที่ 4 ทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 223 รางวัล มูลค่า 2,252,300 บาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีผู้โชคดีได้รับรางวัลเป็น รถยนต์กระบะมิตซูบิชินิวไทรทั่นแคป 2019 ได้แก่ น.ส ทวี เนื่องนันท์ สาขาอำเภอสุวรรณภูมิ นายสำรวย ธนาไสย์ สาขาอำเภอโพธิ์ชัย นางสกุนา วันสา สาขาพลาญชัย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นธนาคารของรัฐบาล มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ 2509 มีนโยบายมุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่ภาคการเกษตร ในเขตชนบท ควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและบริการประชาชนสมกับวิสัยทัศน์ของธนาคารคือเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคงมีการจัดการที่ทันสมัยให้บริการทางการเงินครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งหมด ครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวนในจังหวัดร้อยเอ็ดมีสาขาที่เปิดดำเนินงาน จำนวน 26 สาขาให้บริการครอบคลุมในทุกอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งสาขาโพธิ์ชัยได้ก่อสร้างอาคารเพื่อให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบล ของอำเภอโพธิ์ชัย เป็นที่ทำการของสาขาโพธิ์ชัยเพื่อให้บริการกับลูกค้า
//////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม///จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ