ข่าว พะเยา

พะเยาโค้งสุดท้าย กล้วย 2 ปลี ให้โชค ปี๋ใหม่เมือง

พะเยาโค้งสุดท้าย กล้วย 2 ปลี ให้โชค ปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 14 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปดู ต้นกล้วยตานี ที่ออกเครือ เป็นลูก โดนเป็นหวีขับซ้อน เป็นชั้นๆ ลงมา ประมาณ 10 หวี บนเครือ และพบว่าตรงปลาย ของเครือกล้วยที่ห้อยลงมา มีปลีกล้วย จำนวน 2 ปลี ห้อยลงมาเคียงคู่กัน ด้วยสีแดงสดใส อย่างสวยงาม ซึ่งแปลกกว่าต้นกล้วยเห็นอื่นๆที่อยู่ในกอเดียวกัน ที่ได้ออกเครือ และปบีเพียงปลีเดียวเท่านั้น จึงเป็นที่สนใจของคนทั้งตำบล แม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพราะ มักจะไม่ค่อยพบเห็น ล่าสุดเจ้าของต้นกล้วยบอกว่า ก่อนที่หวยจะออกงวดที่จะถึงนี้ได้โชคแน่นอนพร้อมกับบอกใบ้ เลขเด็ดให้นำไปเสี่ยงโชค เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองอีกด้วย

นางบัวฤทธิ์ ิอินทร์ต๊ะสุวรรณ อายุ 76 ปีบ้านเลขที่ 34 หมู่ 3 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตนเองได้ปลูกกล้วยหักมุกหรือกล้วยตานีมาประมาณ 5 ปี และพบกล้วย 1 ต้นที่อยู่ในกอเดียวกันได้ แทงเครือกล้วยออกมา ที่แปลกกว่าต้นกล้วยต้นอื่นๆ คือออกเครือมา 1 เครือแต่ปลายเครือกล้วยจะมี 2 ปลี ซึ่งถือว่า ไม่ค่อยพบเห็น และเป็นของแปลก ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อย ซึ่ง ในโอกาสเดียวกันนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง ก่อนที่หวยจะออกงวดนี้ ก็ได้ ให้โชคเลขเด็ด ให้กับทุกคน มีทั้ง 3 ตัวและ 2 ตัว คือ 864 – 76- 88