Reporter&Thai Army

ศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปล่อยแถว ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณแยกไร่ยาสูบ และถนนข้าวโพด

ศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปล่อยแถว ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณแยกไร่ยาสูบ และถนนข้าวโพด วันนี้(14 เม.ย. 62 )
เวลา 12.00 น.พ.ต.อ.ศรีทะนนท์ เรือนมูล
ผกก.สภ.เมืองเพชรบูรณ์
ควบคุมการปฏิบัติโดยพ.ต.ท.เข็มชาติ ประจง รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ บาเขียว
สว.กก.สส.ภ.จว.พช. ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและปราบปรามฯ
พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่
ปล่อยแถว

ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานต์ บริเวณแยกไร่ยาสูบ และถนนข้าวโพด
เพื่อปฏิบัติการด้านการป้องกันและอำนวยความสะดวก ตลอดจนดูแลการรักษาวินัยจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯอย่างมีประสิทธิภาพ