Reporter&Thai Army

ร้อย.ทพ.3108 ร่วมประชุม ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการ ต.ป่าตึง

เมื่อ 142100 เม.ย.62 ร้อย.ทพ.3108 ร่วมประชุม ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการ ต.ป่าตึง โดยมีนางวันดี ราชชมภู นอ.แม่จัน เป็นประธาน เพื่อวางแผนในการสกัดกั้น ดับไฟป่า บริเวณดอยจระเข้ ทางทิศใต้ ของ ม.5 ,6,7,8, ต.ป่าตึง เขตติดต่อกับ บ.บ่อทอง ต.ท่าสุด อ.เมือง ช.ร. ซึ่งเกิดไฟป่าบริเวณกว้าง ได้วางแผนสกัดกั้น ใน 15 เม.ย.62 ,0730 ดังนี้
-ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าตึง ทุกหมู่บ้าน
พรุ่งนี้ 15/4/62 เวลา 07.30 น – 08.00 น ให้ผู้ใหญ่บ้านตามจำนวนข้างล่างนำจิตอาสาไปช่วยดับไฟไหม้บนดอยจระเข้
1) หมู่ที่ 5,6,7,8 ต.ป่าตึง หมู่ละ 100 คน
2) นอกนั้น หมู่ที่ 1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ต.ป่าตึง บ้านละ 20 คน
ให้มาลงทะเบียนที่ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำเสือ หมู่ 8 ต.ป่าตึง พิกัด 47 QNC 871254
สำหรับในคืนนี้ ชป.ดับไฟป่า แม่จัน จะทำการ ลว.ตรวจแนวสกัดกั้น ติดตามสถานการณ์ จะรายงานให้ทราบต่อไป