Reporter&Thai Army

ฉก.ทพ.36 โดย ชป.ดับไฟป่า ร้อย.ทพ.3602 ประจำ ต.แม่สามแลบ ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติที่ สว.4

https://youtu.be/_MBTfDdrV60

https://youtu.be/dOU0gJYHsZI

 

เมื่อ 1411400 เม.ย. 62 ฉก.ทพ.36 โดย ชป.ดับไฟป่า ร้อย.ทพ.3602 ประจำ ต.แม่สามแลบ ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติที่ สว.4, อส.อ.สบเมย และราษฎรบ้านแม่สามแลบ รวมประมาณ 10 คน เข้าทำการดับไฟป่า บริเวณพิกัด LV673882 ในพื้นที่ บ.แม่สามแลบ ม.1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จว.ม.ส.

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากพื้น เป็นภูเขาสูงชัน และมีลมแรง จึงทำแนวกันไฟโดยรอบพื้นที่เพื่อป้องกันการลุกลา และสามารถควบคุมไฟป่าได้ เวลา 1700 พื้นที่ความเสียหาย ที่สามารถตรวจสอบได้ ประมาณ 10 ไร่ กพ. และราษฎร ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ