Uncategorized

‘นราธิวาส ” อส.จังหวัดชายแดนใต้ ฝึกชุดปฏิบัติการสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัย

”นราธิวาส ” อส.จังหวัดชายแดนใต้ ฝึกชุดปฏิบัติการสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัย

เมื่อ ๑๔ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๑๐๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นผู้แทน พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกชุดปฏิบัติการสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชคต.) ณ สนามฝึก ร.๑๕๑ พัน.๓ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส โดยมี พ.อ.อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี พร้อมด้วย ผู้แทนนายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบชุดคุ้มครองตำบล ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ มีกำลังพลชุดปฏิบัติการสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชคต.) จากอำเภอต่าง ๆ เข้ารับการฝึก จำนวน ๓๐๘ นาย

น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. กล่าวว่า การฝึกในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพราะในอนาคต ภารกิจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะต้องเข้ามามีบทบาทในการดูแลพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายหลังจากการฝึกเสร็จสิ้น เชื่อว่าผู้ผ่านหลักสูตร จะมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สามารถสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807