Uncategorized

กรมอนามัยคุมเข้มช่องทางออนไลน์ห้ามโฆษณานมผง ชี้ให้แสดงเฉพาะรูปสินค้าและราคาเท่านั้น

กรมอนามัยคุมเข้มช่องทางออนไลน์ห้ามโฆษณานมผง ชี้ให้แสดงเฉพาะรูปสินค้าและราคาเท่านั้น

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมกนามัยและคณะเดินทางมาตรวจสินค้าที่ซูปเปอร์ 4 ดีพาร์ทเม้นสโตร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส พร้อมเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า กรมอนามัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ผลัดดันพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ให้มีผลบังคับใช้ โดยเป้าหมายและเจตนารมณ์สำคัญ คือ เพื่อปกป้องผู้บริโภค โดยเฉพาะแม่และครอบครัวให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาการทารกและเด็กเล็ก ผ่านการควบคุมวิธีการส่งเสริมการตลาดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ ดรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ใบมาโดยตลอด จากการตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในหลายจังหวัดพบว่า ได้มีการปรับตัวและปฎิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการขายนมผลในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเพียงเท่านั้น แต่ได้มีบริการทางข่องทางออนไลน์อย่างแพร่หลาย ถือเป็นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็วทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและกรมกนามัยจำเป็นต้องติดตามและคุมเข้มช่องทางการขายออนไลน์อย่างต่อเนื่องด้วย เพราะถึงแม้ว่าการขายนมผงในช่องทางดังกล่าวจะไม่มีหน้าร้าน แต่เจ้าของสินค้าหรือผู้ขายก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด
พ.ญ.อัมพร กล่าวต่อไปว่า ร้านค้าและชิ่งทางจำหน่ายทางออนไลน์สามารถจำหน่ายอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กได้ตามปกติ แต่ผู้ประกอบการมีข้อควรจะต้องระวังที่สำคัญคือ การจำหน่ายต้องไม่มีการโฆษณาและส่งเสริมการตลาด หมายความว่าจะแสดงรูปสินค้าและราคาได้เท่านั้น ห้ามแสดงวิธีการใดๆที่ทำให้ทราบว่ามีการลดราคาจากราคาปกติ เช่น แสดงป้ายราคาเดิมคู้กับราคาใหม่ หรือการแสดงวัดส่วนร้อยละของราคาที่ถูกลง ห้ามมีกิจกรรมใดๆที่เป็นการให้สิทธิที่จะได้รับส่วนลด การขายพ่วงการแลกเปลี่ยนหรือได้ของรางวัลของขวัญอื่นๆ รวมทั้งห้ามมีข้อความใดๆที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังห้ามแจกตัวอย่างอาหารสำหรับเด็กและทารกไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากพบเรื่องราวการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมอนามัย 02 590 4000 หรือ 02 590 4437
ทั้งนี้ กรมอนามัยได้ลงพื้นที่ตรวจห้างหุ้นส่วนจำกัดซุปเปอร์ 4 ดีพาดเม้นสโตร์ และร้านค้าย่อย อ.เมือง จ.นราธิวาส ยังไม่พบผู้ที่ละเมิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ. 2560 อีกทั้งชื่นชมจังหวัดนราธิวาส ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยข้อมูลสถานการณ์ของ จ.นราธิวาส ย้อนหลัง 3 ปีในช่วง 2558 – 2560 พบว่ามีทารกกว่าร้อยละ 60 ได้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต ซึ่งเป็นช่วงวัยสำคัญที่สุด โดยทารกแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน ควรกินนมแม่อย่างเดียว และกินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยไปจนถึง 2 ปี หรือนานกว่านั้น ส่วนอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กที่นำมาใช้ทดแทนนมแม่ ควรใช้ในกรณีจำเป็นและมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์.
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807

Comments are closed.