Uncategorized ข่าว พะเยา อาหารและยา

พะเยา ข้าวไรซ์เบอร์รี่กะทิสด กลมกล่อมหวานมันส์ขายดี

พะเยา ข้าวไรซ์เบอร์รี่กะทิสด กลมกล่อมหวานมันส์ขายดี

หญิงวัย 59 ปีเจ้าของไร่แม่นายไรซ์เบอร์รี่ ในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่เขาปลูกไว้ มาดัดแปลงเป็น ข้าวไรซ์เบอร์รี่กะทิสด ที่นำข้าวจ้าวไรซ์เบอร์รี่ มาปรุง เป็นลักษณะคล้ายข้าวเหนียวเปียก และราดด้วยน้ำกะทิสด ที่มีรสชาติกลมกล่อม หวานมันส์และเป็นผลดีต่อสุขภาพ ช่วยลดอาการเบาหวานและเคลือบกระเพาะได้เป็นอย่างดี ลูกค้าอุดหนุนต่อเนื่อง โดยจำหน่ายเพียงชุดละ 20 บาท

คุณดลพร ธรรมชัยกุล หญิงสาววัย 59 ปี เจ้าของไร่แม่นายไรซ์เบอร์รี่ ในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กำลังบริการข้าวไรซ์เบอร์รี่กระทิสด ให้กับลูกค้า ที่มาอุดหนุน หลังจากที่เขาดัดแปลงมาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่ปลูกไว้ มาทำการทำเป็นลักษณะแบบข้าวเหนียวเปียกและราดด้วยน้ำกะทิสด ที่มีรสชาติกลมกล่อม หวานมันส์ หอมจากข้าวไรซ์เบอร์รี่แท้ 100% นอกจากนั้นยังเป็นผลดีต่อสุขภาพ เนื่องจากสามารถต้านเบาหวานและเคลือบกระเพาะได้เป็นอย่างดี

โดยคุณดลพร เล่าว่า ที่ผ่านมาตนเองได้ทำการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ไว้ในแปลงเกษตรของตนเองในนาม “ไร่แม่นายไรซ์เบอร์รี่” ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีการแปรรูปเป็นข้าวสาร ออกจำหน่าย แต่ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาต่อยอด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ดังกล่าวทำแบบลักษณะเป็นข้าวเหนียวเปียกและราดด้วยน้ำกะทิสด ที่ไม่หวานมากจนเกินไป และเป็นผลดีต่อสุขภาพ หลังจากที่ทำจำหน่ายพบว่าลูกค้าให้ความสนใจและเดินทางมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากข้าวไรซ์เบอร์รี่กะทิสดของตนเองนั้นถือว่าเป็นอาหารสุขภาพ ที่ดีอีกอย่างหนึ่งโดยสามารถลดเบาหวานได้ นอกจากนั้นยังเป็นอาหารที่เคลือบกระเพาะได้เป็นอย่างดี เนื่องจากข้าวไร้เบอร์รี่ ดังกล่าว มีคุณสมบัติที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยตนเองนั้นจะแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่กะทิสด ออกจำหน่ายทั้งบริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม และตลาดถนนคนเดิน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยจะขายเพียงชุดละ 20 บาท ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการทำข้าวไรซ์เบอร์รี่กะทิสด ดังกล่าว นั้นสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

สัมภาษณ์… คุณดลพร ธรรมชัยกุล เจ้าของไร่แม่นายไรซ์เบอร์รี่ เลขที่ 189 หมู่ 9 ตำบลแม่กาอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 081-3461908