Uncategorized

ศูนย์อำนวยความสะดวกกาฬสินธุ์ ใส่ใจกำลังสาม สัญจรปลอดภัย ปีใหม่ 63

ศูนย์อำนวยความสะดวกกาฬสินธุ์ ใส่ใจกำลังสาม สัญจรปลอดภัย ปีใหม่ 63
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ภายใต้คำขวัญ “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่”

ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 12 ห้วยสีดา-ปากทางเขื่อนลำปาว ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาคี ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรยางตลาด โรงพยาบาลยางตลาด เทศบาลตำบลโคกศรี เยาวชนอาสาจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ให้ข้อมูลทางหลวง ให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ขัดข้อง และเพื่อให้ผู้เดินทางได้หยุดพักรถ รับบริการต่าง ๆ ซึ่งปีนี้มีตำแซ่บ ส้มตำรสเด็ด ไว้บริการด้วย พร้อมบริการอื่น ๆ เช่น ผ้าเย็น กาแฟ และน้ำดื่ม ตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563

 

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังได้ร่วมกันปล่อยขบวนชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้บริการประชาชนกรณีฉุกเฉินไปประจำตามศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อีก 6 แห่ง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไว้บริการข้อมูลทางหลวง ตลอดจนช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือรถยนต์ขัดข้อง จุดพักรถ พักคน บริการเครื่องดื่ม กาแฟ ขนม ไว้บริการพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

นางดวงตา พายุพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เป็นช่วงที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญและห่วงใยประชาชน จึงได้ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ขึ้น ภายใต้คำขวัญการรณรงค์ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” โดยให้ความสำคัญ 3 ด้าน คือ ใส่ใจตนเอง ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง และใส่ใจประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนทั้งไปและกลับ ช่วงปีใหม่

คณัสนันท์ ภูจารึก จ.กาฬสินธุ์