Uncategorized

ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง ก้าว เพื่อพระปกเกล้า ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง ก้าว เพื่อพระปกเกล้า ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันนี้ ( 14 ส.ค.61 ) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และ ดารานายแบบได้นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการ ก้าว เพื่อพระปกเกล้า เพื่อรับบริจาคเงินจากประชาชนในการจัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะจัดวิ่งเพื่อการกุศลฯระหว่างวันที่ 14 ถึง 25 สิงหาคม 2561 รวม 11 วัน 10 อำเภอทั้งนี้ อาคารศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกแกล้าจังหวัดจันทบุรีใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 315,500,000 บาท การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อมกราคม 2561 แต่ยังขาดเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นหลายอย่างและไม่สามารถเปิดบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลฯพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องฉายแสง เครื่องมือแพทย์ และปรับปรุงศูนย์มะเร็งเพื่อมอบโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาที่สะดวก รวดเร็ว และมีชีวิตยืนยาวต่อไป

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก