ข่าวเชียงใหม่

มูลนิธิโครงการหลวง จัดประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปี 2561

มูลนิธิโครงการหลวง จัดประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) พร้อมด้วย พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมประชุมและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง” เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนางานของโครงการหลวงให้มีความยั่งยืน เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ และนักพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมประชุมกว่า 450 คน

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่ประโยชน์” และการจัดนิทรรศการผลงานเด่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ อาหารปลอดภัยจากพื้นที่สูง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ข้าวท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากโครงการปศุสัตว์โครงการหลวง เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำผลสำเร็จและความก้าวหน้าของงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อนำไปสู่การพัฒนา เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรวิจัย เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนต่อไป

////////////////////////////////
อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่
14 กันยายน 2561