ข่าวเชียงใหม่

พิธีเปิดการจัดงานแสดงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ

พิธีเปิดการจัดงานแสดงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานแสดงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ “แอ่วเจียงใหม่ม่วนใจ๋กับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจระดับจังหวัด และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (ระดับจังหวัด) มีหมู่บ้านเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

(1) บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย
(2) บ้านต้นเปา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
(3) บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ

ได้มาจัดแสดงนิทรรศการแนะนำเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว การแสดงพื้นเมือง การสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่