Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด… ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมต.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับทราบปัญหา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล

ร้อยเอ็ด…
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมต.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับทราบปัญหา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล

* วันนี้ (14 ก.ย. 62)เวลา 13.30 น.ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กำลังใจรับทราบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากจากเกษตรกรพร้อมมอบถุงยังชีพเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์มีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางหมู่บ้านท่าเยี่ยม ม.5 ต.วังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
**นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานความเสียหายเบื้องต้นด้านพืชจากอุทกภัย “พายุโซลร้อนโพดุล” อำเภอเสลภูมิประกอบไปด้วย 18 ตำบล 207 หมู่บ้าน เกษตรกร 21,787 ราย ประสบภัย14,047 ราย เสียหาย 159,791 ไร่ โดยเฉพาะข้าวอยู่ในระยะแตกกอ สถานการณ์น้ำ ลำน้ำพะยังระดับน้ำลด น้ำชีเพิ่มขึ้น บ่อเลี้ยงปลา 700 ราย /ปศุสัตว์ โค 2,326 ตัวสุกร298/กระบือ 1539.ตัว
***นายธงสิน ธนกัญญา ตัวแทนชาวบ้าน นายสมบูรณ์ อันทะเกตุ ผญบ.ท่าเยี่ยม ม.5 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ ยืนหนังสือข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะยาว ลุ่มน้ำยังตอนล่างต่อ รมต.กษ.ดังนี้.1.สร้างคันพนังให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นกว่าคันพนังเดิม 2.ฟื้นฟูปลูกป่าในพื้นที่ สปก.4-01 ผืนป่าดงแม่เผต แลง ดงบังอี่ต้นน้ำ 3.ให้กรมชลประธานนำทรายที่ทับทมนามาถมชานพนังกั้นน้ำยังบริเวณบ้านท่าทางเกวียน/บ้านท่าเยี่ยม/บ้านท่าโพธิ์/บ้านท่างงาม ต.ัวงหลวง พนังจะได้แข็งแรงขึ้น.

ดำเนิน พรมไชยา/ภาพ-รายงาน