ข่าว สตูล

อบต.ควนกาหลง จ.สตูล จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชักพระประจำปี 2562

อบต.ควนกาหลง จ.สตูล จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชักพระประจำปี 2562

วันนี้ 14 ต.ค. 62 ณ บริเวณลานคอนกรีตสวนสุขภาพ หมู่ที่ 2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชักพระประจำปี 2562 โดยมีนายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอควนกาหลง พร้อมด้วย นายนายณัฐภาพงษ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ,ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน 1,000 กว่าคน

นายณัฐภาพงษ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง กล่าวว่า ประเพณีชักพระ ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 14 ต.ค 2562 โดยประเพณีชักพระ เป็นประเพณีที่สำคัญของภาคใต้ ซึ่งมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน มีวัฒนธรรมเกิดขึ้น เช่น การตักบาตรเทโว การประกวดเรือพระ การแข่งขันตะโพน การซัดต้ม เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงได้เห็นความสำคัญของงานประเพณีดังกล่าว จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวควนกาหลงสืบไป อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้รู้สึกหวงแหน ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาศัยกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้กิจกรรมมีทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน โดยภาคกลางวันมีพิธีสมโภชเรือพระ การประกวดเรือพระ ประเภทสวยงาม ขบวนแห่เรือพระ การแข่งขันทำต้มและกิจกรรมภาคกลางคืนมีการแข่งขันตีตะโพนขนาดเล็กและขนาดกลางกิจกรรมดังกล่าว สร้างความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล