ข่าว สงขลา

สงขลา/สะเดา ชาวอำเภอสะเดา ร่วมประเพณีชักพระ-ลากพระ ประกวดเรือพระชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สงขลา/สะเดา ชาวอำเภอสะเดา ร่วมประเพณีชักพระ-ลากพระ ประกวดเรือพระชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ 14 ตุลาคม 2562 นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา เป็นพระทานในพิธีเปิดงานประเพณีลากพระ ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองสะเดา เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ทางพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
และยังส่งเสริมให้ชุมชน วัด สถาบันต่างๆได้แสดงออกทางศิลปะประเพณี

โดยภายในงาน มีการประกวดเรือพระ จากวัดต่างๆในอำเภอสะเดา จำนวน12วัดในอำเภอสะเดา ในปีนี้การแข่งขันประกวดเรือพระ มีรางวัลเป็นถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวอำเภอสะเดา ที่เคยมีมา โดยการประกวดเรือพระในครั้งนี้ ทางกรรมการ จะดูจากการตกแต่งลวดลาย การประณีตลาย การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแต่ละวัด ต่างตกแต่งเรือพระมาไม่ให้น้อยหน้ากัน การแห่เรือพระ ชาวบ้านหมู่บ้านต่างๆก็ได้แห่เรือพระมา ทั้งรำทั้งเต้นกันแต่ละหมู่บ้าน และในงานยังมีกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยงานลากพระ ของอำเภอสะเดา มีตั้งแต่วันที่14-20ตุลาคม นี้ ตลอดระยะเวลาจัดงานทั้ง7วัน จะมีการแสดงต่างๆทั้งร้อง เล่น เต้น รำ ทุกวัน โดยการประกวดเรือพระ จะมีการประกาศผลรางวัลวัดที่ชนะเลิศเรือพระ ในวันที่ 16 ตุลาคม นี้

ภาพ-ข่าว มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา