Uncategorized ข่าว นราธิวาส

รมช.คมนาคมลงพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่ ลำคลองตื้นเขิน หาดทรายปิดอ่าวร่องน้ำ ฝังทะเลนราธิวาส ชาวบ้าน ชาวประมงนับพันรายเดือดร้อนหนัก รมช.รับแก้ไขด่วน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

รมช.คมนาคมลงพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่ ลำคลองตื้นเขิน หาดทรายปิดอ่าวร่องน้ำ ฝังทะเลนราธิวาส ชาวบ้าน ชาวประมงนับพันรายเดือดร้อนหนัก รมช.รับแก้ไขด่วน

เวลา 13.00 น.วันที่ 14 ตุลาคม 2562 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส คือ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พรรคพลังประชารัฐ นายวัชระ ยาวอหะซัน พรรคพลังประชารัฐ และคณะฯ โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ณ ท่าเทียบเรือประมง อำเภอเมือง จ.นราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์การแก้ไขการใช้เรือทำประมงผิดกฎหมายและตรวจยี่ยมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือประมง รวมถึงตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานต่างๆ ตลอดจนรับทราบปัญหาต่างๆ ในการนี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมถึงเพื่อส่งเสริมอาชีพ อีกทั้งเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน
ต่อมาเวลา 14.30 น.วันเดียวกัน นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม และคณะฯ ได้เดินทางไปยัง บริเวณชายหาดบาเฆะ ม.13 ต.โดกเคียน อ.เมือง จ. นราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชน กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง ชุมชนหาดนราทัศน์ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ชาวบ้านในพื้นที่ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส กว่า 200 คน ให้การต้อนรับ และสะท้อนปัญหา และความต้องการของคนในพื้นที่

ทั้งนี้ทาง รมช.และคณะ ได้รับฟังปัญหา จากตัวแทนชาวบ้าน กรณี แม่น้ำคลองโคกเคียน ตื้นเขิน ทำให้เรือ ไม่สามารถใช้เรือในการสัญจรไปมา และออกจับสัตว์น้ำได้ ตลอดจนหาดทราย ทะเล ได้เกิดการซัดสันทราย ในช่วงมรสุม ปิดกั้นร่องน้ำปากอ่าว จนชาวประมงพื้นบ้าน ที่ใช้เรือยอกอง และเรือกอและ ที่เป็นพาหนะอาชีพ ไม่สามารถออกไปสู่แม่น้ำลำคลอง และออกสู่ทะเลได้อย่างปรกติ
นายอาแซ อาแว ชาวบ้าน หมู่ 2 บ้านบาเฆะ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ตัวแทนชาวบ้านและเป็นชางประมงพื้นบ้าน ได้กล่าวถึง ความเดือดร้อน จากทรายปิดกั้น ร่องน้ำทำให้ปากอ่าวโดยปิด ไม่สามารถนำเรือหาปลาขนาดเล็ก ออกสู่ทะเล และน้ำทะเล ไม่สามารถที่จะไหลผ่าน เข้าแม่น้ำ ลำคลองโคกเคียน ทำให้น้ำไม่มีการหมุนเวียน ติดต่อกันมาหลายปี สร้างผลกระทบ กล่าวคือ นอกจากชาวบ้านที่เป็นประมงพื้นบ้าน หาเลี้ยงชีพในคลอง และในทะเล ไม่สามารถจับสัตว์น้ำ มาประกอบอาชีพได้อย่างปรกติแล้ว ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง หลายครัวเรือน ที่เลี้ยงปลาเก๋า ปลากะพง ปลาเศรษฐกิจสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ต้องหยุดชะงัก เพราะน้ำเสีย ค่าออกซิเจนต่ำ ได้รับผลกระทบ บางรายหมดตัว รวมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 1,000 ครัวเรือน ที่ต้องอาศัยน้ำคลอง น้ำทะเลในการเวียนผ่านเส้นทางน้ำ คลองโคกเคียน สู่ ทะเลนราธิวาส ฝังอ่าวไทย ฉะนั้นจึงขอให้รัฐมนตรี ช่วยประชาชนเป็นการเร่งด่วนด้วย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้น้ำไหลผ่านและเรือเล็ก สามารถออกสู่ทะเลได้ ทุกคนจะได้ลืมตาอ้าปาก ปัญหาปากท้อง จะได้เลี้ยงครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้านนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม ได้กล่าวกับชาวบ้านและให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า…
จากการติดตาม และรับทราบปัญหาจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในพื้น ทราบว่า ปัญหาที่นี้ มีอยู่ 2 -3 ปัจจัย คือ ปัจจัยลำคลอง ตื้นเขิน และหาดทราย สันทรายทับถม ปิดปากอ่าว จนชาวบ้านและชาวประมง ได้รับความเดือดมาหลายปี อนึ่งเป็นปัญหาการเลี้ยงชีพของประชาชนในการประกอบอาชีพ ประมงในคลองและในทะเล เพื่อเลี้ยงครอบครัว ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าว ในฐานะ รมช.คมนาคม และตัวแทนรัฐบาลลงพื้นที่ ในเบื้องต้น ทางส่วนราชการ กรมเจ้าท่า โยธา ได้ขอสนับสนุนงบประมาณ ไปแล้ว 18 ล้านเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นโครงการในระยะสั้นๆ แต่งบประมาณถูกตีตกไป อย่างไรก็ตาม พื้นที่ดังกล่าว ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาเร่งด่วน ตนจะผลัดดัน งบประมาณเพื่อแปรญัตติ ในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ผ่านงบ 18 ล้านบาท มาแก้ปัญหา ขุดร่องน้ำลำคลอง และปากอ่าว เพื่อไม่ตื้นเขิน ที่นราธิวาส คาดจะสามารถดำเนินการอนุมัติงบประมาณได้ ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่วนโครงการะยะยาว ก็จำเป็นที่จะต้องทำ เพื่อให้เกิดความมั่นคงเส้นทางน้ำและปากอ่าว ซึ่งต้องศึกษา ผลที่จะได้รับ และผลกระทบต่างๆ แม้ต้องใช้เวลา แต่โครงการระยะยาว มีความจำเป็น ที่จะคืนพื้นที่ ระบบนิเวศน์ฯ และการอนุรักษ์เชิงธรรมชาติ ตลอดจนขอเสนอ การปลูกป่าชายเลน แหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อให้อยู่คู่กับประชาชนตลอดไป
หลังพบประชาชนและรับทราบปัญหา ทาง รมช.คมนาคม ได้เดินตรวจพื้นที่ บริเวณแหล่งน้ำในคลองโคกเคียน และปากอ่าวฝังทะเลนราธิวาสที่มีปัญหา โดยมีชาวบ้านรอพบและชี้แจงปัญหาเพิ่มเติมและขอให้ รมช.คมนาคมช่วยเหลือ พร้อมกับถ่ายรูปร่วมกับชาวบ้าน ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง ก่อนเดินทางกลับ