ข่าวประชาสัมพันธ์

งานใหญ่ประจำปี ๒๕๖๑ สายปั่นต้องไม่พลาด “ อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระยะเส้นทาง ๔๕ กม ” ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีสาระสำคัญสรุปได้

งานใหญ่ประจำปี ๒๕๖๑ สายปั่นต้องไม่พลาด “ อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระยะเส้นทาง ๔๕ กม ” ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้.

◽๑. กิจกรรมปั่นจักรยาน จะกระทำภายหลังการเปิดงาน “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-

๑.๑ กิจกรรมปั่นจักรยาน จุดเริ่มต้นจากพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตถึงคลองลัดโพธิ์ รวมระยะทางไป-กลับ ๔๕ กม.
๑.๒ เส้นทางขาไปจำนวน ๒๑ กม. ขากลับ จำนวน ๒๔ กม. รวมระยะทาง ๔๕ กม. ใช้เวลา ๒ ชม. ๑๕ นาที รวมเวลาพักระหว่างทางแล้ว ประมาณ ๓ ชม.

◽๒. ขบวนปั่นจักรยาน ประกอบด้วย ๓ ขบวน

๒.๑ ขบวน A นำโดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมผู้ร่วมขบวน จำนวน ๔๐๐ นาย
๒.๒ ขบวน B นำโดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมผู้ร่วมขบวน จำนวน ๔๐๐ นาย
๒.๓ ขบวน C นำโดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมผู้ร่วมขบวน จำนวน ๔๐,๐๐๐ คน (ผู้ร่วมปั่นพร้อมครอบครัว)

◽๓. พื้นที่พักระหว่างทาง กำหนดในทุก ๆ ระยะ ๑๐ กม.

◽๔. พื้นที่ลงทะเบียน จำนวน ๓ จุด คือ.-

๔.๑ พื้นที่ พระลานพระราชวังดุสิต
๔.๒ แยกพระประแดง
๔.๓ คลองลัดโพธิ์

◽๕. การแบ่งมอบ ความรับผิดชอบ มีดังนี้.-

๕.๑ บก.ทท. และเหล่าทัพ จัดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดทำบัตรบุคคลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และแท็ค ติดจักรยาน การแจกจ่ายเสื้อพระราชทาน รวมทั้งการควบคุมการปล่อยขบวนจักรยาน ชุด C
๕.๒ ทม.รอ. และ พล.๑ รอ. สำรวจและกำหนดจุดพักระหว่างทางในทุก ๆ ๑๐ กม.
๕.๓ ตร. ควบคุมการจราจรตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน
๕.๔ พล ๑ รอ., ทภ. ๑ รับผิดชอบการควบคุมบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสาร การจัดตั้ง กอ.รปภ.ร่วม รวมถึงการสำรวจสถานภาพกล้อง CCTV ตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน

CR.Thai Rescue Volunteer Broadcast Tv