Reporter&Thai Army

พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผบ.ป.21 พัน.20/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (พิชัย)ร้อย.รส.ที่ 2 ป.21 พัน.20 อ.ลับแล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ในเมือง ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

เมื่อ 140900 พ.ย.2561 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผบ.ป.21 พัน.20/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (พิชัย)ร้อย.รส.ที่ 2 ป.21 พัน.20 อ.ลับแล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ในเมือง ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา พร้อมกับโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข ประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ คูปราสาทบ้านหน้าพระธาตุ ม.2 ต.ในเมือง โดยมี นายเจษฏา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมฯ ณ พื้นที่ บ้านหน้าพระธาตุ ม.2 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย