Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท.พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผบ.ร้อย.ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน

– เมื่อ 22 เม.ย.62,0900 พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท.พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผบ.ร้อย.ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ฉก.ทพ.32 จัด กพ.ชุดควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ชป.ที่ 2 ร้อย ทพ.3202 ฉก.ทพ.32 ( ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับ มทบ.38 ) ร่วมกับกกล.รส.จว.น.น.หมู่.รส.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 ม.2 พัน.15 (อ.นาหมื่น) ฝ่ายปกครอง ,จนท.ตร.สภ.นาหมื่น ,หน่วยควบคุมไฟป่าศรีน่าน ,หน่วยป้องกันรักษาป่า นน.17 ,อช.ศรีน่าน ,อช.ขุนสถาน ชป.สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สบอ.13 ลาดตระเวนป้องกันไฟป่าและทำการดับไฟป่า บริเวณพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน บ้านน้ำลีใต้ หมู่ที่ 8 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน พิกัด 47Q PA 658004 เสียหายประมาณ 1 ไร่ และบ้านนาคา หมู่ที่ 4 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน พิกัด 47Q PA 656114 เสียหายประมาณ 20 ไร่ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ทำการดับไฟป่าและทำแนวกันไฟป้องกัน การลุกลามแล้ว แล้วเสร็จเมื่อ 1700 เหตุการณ์ปกติ