Reporter&Thai Army

ฉก.ร.7/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ. สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ร.711 มอบหมายให้ ส.ท.ณัฐกานต์ ธิหมุด หน.ชป.ดับไฟป่า ประจำตำบล หมอกจำแป่

เมื่อ 221540 เม.ย. 62 ฉก.ร.7/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ. สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ร.711 มอบหมายให้ ส.ท.ณัฐกานต์ ธิหมุด หน.ชป.ดับไฟป่า ประจำตำบล หมอกจำแป่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าปางตอง เจ้าหน้าที่อุทยานถ้ำผาป่าเสื่อ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ อส.อ.เมือง จว.ม.ส. เจ้าหน้าที่ อ.บ.ต.หมอกจำแป่ ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยโป่งอ่อนเข้าตรวจสอบ ไฟใหม้ บริเวณบ้าน ทางเข้าบ้านห้วยโป่งอ่อนม.7 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จว.มส. พิกัดLB873487 ขณะนี้ได้ทำการดับไฟและทำการป้องกันการลุกลามของไฟเรียบร้อยความเสียหายประมาณ 20ไร่ สาเหตุคาดว่าเกิดจากการหาของป่า ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย