Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม ฉก.ม.๒ จัด กพ. ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสามแยก, จนท.ฝ่ายปกครอง, ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าทำการตรวจสุขภาพและมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อ ๑๕๐๘๓๐ พ.ย.๖๑ บก.ควบคุม ฉก.ม.๒ จัด กพ. ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสามแยก, จนท.ฝ่ายปกครอง, ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าทำการตรวจสุขภาพและมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ป่วยติดเตียง ตามแผนการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” ในพื้นที่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. จำนวน ๕ ราย ได้แก่ ๑. นายเกาฟาม แซ่ลี บ้านเลขที่ ๕๔/พ บ.ผาเดื่อ หมู่ ๖ ฯ, ๒. นายก๋วยซิง แซ่พ่าน บ้านเลขที่ ๕๗ บ.ผาเดื่อ หมู่ ๖ ฯ, ๓. นายอาซือ เวยื่อ บ้านเลขที่ ๑/๖ บ.แม่แสลป หมู่ ๑๙ ฯ, ๔. นายอาแย สมบูรณ์สุขาวณา บ้านเลขที่ ๔๔๘ บ.แม่แสลป หมู่ ๑๙ ฯ และ ๕. นายประสิทธิ์ ธาราศักดิ์สิทธิ์ บ้านเลขที่ ๓๕/๑ บ.ต้นม่วง หมู่ ๑๓ ฯ