Uncategorized

อบจ.มุกดาหาร ปรับปรุงภูมิทัศน์หอแก้วมุกดาหารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

อบจ.มุกดาหาร ปรับปรุงภูมิทัศน์หอแก้วมุกดาหารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวมุกดาหาร/เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างนำเครื่องจักรลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอแก้วมุกดาหาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนามาเที่ยวชมหอแก้วมุกดาหาร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในการดำเนินการปรับปรุงครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงหอแก้วทั้งหมด พร้อมมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิด 

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า หอแก้วมุกดาหาร เป็นหอคอยสูงที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร จึงทำให้เสน่ห์ของ หอแก้วมุกดาหาร ไม่เคยจางหายจากใจผู้มาเยือน หอแก้วมุกดาหาร

ที่มีลักษณะเป็นหอคอยสูง ยอดด้านบนเป็นลูกแก้วขนาดใหญ่โดดเด่น และหากมองจากภายในซึ่งเป็นห้องโถงผนังกระจกใส จะทำให้มองเห็นภูมิทัศน์รอบเมืองมุกดาหาร และแม่น้ำโขง รวมถึงเมืองสะหวันนะเขต ฝั่ง ประเทศลาว ที่สวยงามมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หอแก้วมุกดาหารให้เกิดความสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมหอแก้วมุกดาหาร โดยมีการปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกให้เกิดความสวยงามเป็นที่ทับใจของผู้มาเยือนหอแก้วมุกดาหาร

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177