ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ฉก.ม.4 กกล.ผาเมือง ร่วมกับผู้นำชุมชน มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้ประชาชน ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ฉก.ม.4 กกล.ผาเมือง ร่วมกับผู้นำชุมชน มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้ประชาชน ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วันที่ 13 ธ.ค.62 เวลา 19.00 น. พ.อ.วีระชัย รอง ผบ.ฉก.ม.4 มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ประชาชน จำนวน 120 ผืน และให้บริการการตรวจวัดความดันแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านสหกรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อาสาสาธารณสุขหมู่บ้านและ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมารับด้วยตนเองได้อีกจำนวน 3 ราย.

ทรงวุฒิ ทับทอง