ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผบก.ภ.5 เป็นตัวแทน ตร.ภ.5 เข้าร่วมแถลงการปฏิบัติการร่วม “สามเหลี่ยมทองเหลี่ยมทองคำ 1511 (The Golden Triangle Operations 1511′ ครั้งที่ 1/63 -ศอ.บส.ชน.

ผบก.ภ.5 เป็นตัวแทน ตร.ภ.5 เข้าร่วมแถลงการปฏิบัติการร่วม “สามเหลี่ยมทองเหลี่ยมทองคำ 1511 (The Golden Triangle Operations 1511′ ครั้งที่ 1/63 -ศอ.บส.ชน.วันที่ 14 ธ.ค.62 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สุเทพ ฐาปนวรกุล ผบก.ประจำ ภ.5 เป็นตัวแทน ตร.ภ.5 เข้าร่วมแถลงการปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองเหลี่ยมทองคำ 1511 (The Golden Triangle Operations 1511 ) ครั้งที่ 1/63 -ศอ.บส.ชน. โดยมี พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธาน ตามที่รัฐบาลกำหนดให้มีการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 ประกอบกับศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ บูรณาการร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1151 เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทย – เมียนมา ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ภายใต้ความร่วมมือในการปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ของอนุภาคี 6 ฝ่าย หรือ 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง ณ ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กองพันพัฒนาที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง