Reporter&Thai Army

พล.พัฒนา ๓ ดำเนินการจัดกิจกรรมในการลดฝุ่นละอองบนท้องถนนและพื้นที่ชุมชน บริเวณถนนสาย พ.ล.-หล่มสัก(แยกซีพี)

เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๘๐๐ พล.พัฒนา ๓ ดำเนินการจัดกิจกรรมในการลดฝุ่นละอองบนท้องถนนและพื้นที่ชุมชน บริเวณถนนสาย พ.ล.-หล่มสัก(แยกซีพี) ซึ่งมีการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จทำใหัการสัญจรมีปัญหาฝุ่นละอองกระจาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญก่อให้เกิดปัญหามลพิษและวิกฤตต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพอานามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจาก อบต.วังทอง,อบต.สมอแข,แขวงการทางหลวง พ.ล.(อ.วังทอง),จนท.ตร.สภ.วังทองและ สภ.เมือง พ.ล. ผลการดำเนินการสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองได้อย่างดี

https://youtu.be/khkXM2jN3mo