Reporter&Thai Army

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาดรอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. มอบให้ พ.ท.หญิง มนัสนันท์ วงษ์สุริยา รอง หน.ชปมช.กอ.รมน.จว.ส.ท.ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ประจำปี 2562

เมื่อ 15 ม.ค. 62 เวลา 1600 พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาดรอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. มอบให้ พ.ท.หญิง มนัสนันท์ วงษ์สุริยา รอง หน.ชปมช.กอ.รมน.จว.ส.ท.ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ประจำปี 2562 ณ วัดท่าต้นธง หมู่ 1 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม โดยนายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี