Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.พ.จ.โดย ชป.อ.วังทรายพูน ร่วมกับ นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการ จว.พ.จ.

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.62 เวลา 13.00 น. บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ.โดย ชป.อ.วังทรายพูน ร่วมกับ นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการ จว.พ.จ. , ปภ.จว.พ.จ. , เหล่ากาชาด , ฝ่ายปกครอง , รพ.วังทรายพูน , อบต.วังทรายพูน และจิตอาสา พบปะให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพของใช้ต่างๆให้กับประชาชน ม.10 บ้านหนองระมาน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จว.พ.จ. ผู้ที่ประสบวาตภัยที่ผ่านมา จำนวน 6 หลังคาเรือน ณ บ้านหนองระมาน ม.10 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จว.พ.จ. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย