Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ.สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ร.711 มอบหมายให้ จ.ส.ท.นิคม ใจขาว หน.ชป.ดับไฟป่า เข้าตรวจสอบจุด Hotspot จำนวน 2 จุด บริเวณพิกัด LB 868397 , LB 870397 ความเสียหายประมาณ 5 ไร่

เมื่อ 311300 มี.ค.62 ฉก.ร.7/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ.สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ร.711 มอบหมายให้ จ.ส.ท.นิคม ใจขาว หน.ชป.ดับไฟป่า เข้าตรวจสอบจุด Hotspot จำนวน 2 จุด บริเวณพิกัด LB 868397 , LB 870397 ความเสียหายประมาณ 5 ไร่ คาดว่าสาเหตุเกิดจากการหาของป่า ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ