Reporter&Thai Army

พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และกำลังพล มทบ.๓๗ ได้ทำการรวบรวมสิ่งของบริจาค อุปโภค บริโภค ที่ได้รับการบริจาค จากส่วนราชการ ,ภาคเอกชน, ชมรมฯ และประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ ซึ่งประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก”

เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๖.๑๐ น. พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และกำลังพล มทบ.๓๗ ได้ทำการรวบรวมสิ่งของบริจาค อุปโภค บริโภค ที่ได้รับการบริจาค จากส่วนราชการ ,ภาคเอกชน, ชมรมฯ และประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ ซึ่งประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) เพื่อส่งมอบให้ ทภ.๓ (จุดรวบรวมสิ่งของ มทบ.๓๓) ณ หน้า บก.มทบ.๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย