Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.ป. โดย ร้อย.รส.ที่ 1(มทบ.32) พื้นที่ อ.เมืองปาน จว.ลำปาง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา บ.ปางดะ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “

– เมื่อ 150830 ม.ค.62 กกล.รส.จว.ล.ป. โดย ร้อย.รส.ที่ 1(มทบ.32) พื้นที่ อ.เมืองปาน จว.ลำปาง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา บ.ปางดะ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” กิจกรรม พัฒนาหนึ่งชุมชน หนึ่งถนนสะอาด และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ตามแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ณ บ.ปางดะ ม.7 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จว.ลำปาง มีประชาชนร่วมกิจกรรม 50 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย