Reporter&Thai Army

” ผู้พันใจดี ร่วมกับ ดอยธิเบศร์ ทายาทอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี มอบสิ่งของสู้ภัยหนาวให้ราษฎร “

” ผู้พันใจดี ร่วมกับ ดอยธิเบศร์ ทายาทอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี มอบสิ่งของสู้ภัยหนาวให้ราษฎร ”

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ นำกำลังพลพร้อมยานพาหนะ ร่วมทริป ” ดอยธิเบศร์ ” จิตอาสา…ช่างผมดังลุยดอยสูงเชียงใหม่ – เชียงราย มอบผ้าห่ม ตัดผมฟรีช่วยชาวบ้านคลายหนาว….

#ห่มรักให้ใจอุ่น Season 9

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำกำลังพล พร้อมทั้งสนับสนุนยานพาหนะในกิจกรรมโครงการ ” ห่มรักให้ใจอุ่น ” ปีที่ 9 ครั้งที่ 16 ซึ่งเป็นกิจกรรมการรวมตัวของจิตอาสาโดย นายดอยธิเบศร์ ดัชนี ทายาทอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของบ้านดำ ได้ร่วมกับเครือข่างช่างตัดผม ร้านเดโกะ บิวตี้มาร์ท รวมทั้งผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเป็นปีที่ 9 ในระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 นี้

ในการนี้ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ พร้อมภาพประทับใจที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนหมู่บ้าน ได้ทำการผูกข้อมือตามประเพณีพื้นเมืองของชาวล้านนา ประเพณีสู่ขวัญเมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยือนถึงเรือน ด้วย

โดยจะนำขบวนช่างตัดผมจิตอาสาขึ้นไปตัดผมและสอนตัดผม พร้อมมอบอุปกรณ์ตัดผมที่ได้รับการสนับสนุนจากร้านเดโกะ บิ้วตี้มาร์ท รวมถึง ผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว ข้าวของบริจาคสู้ภัยหนาวให้กับโรงเรียนและชาวบ้าน 15 หมู่บ้านบนพื้นที่สูงของ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย – อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีประชากรรวมกันราว 1,500 ครัวเรือน

ประกอบด้วย 1. บ้านห้วยเดื่อ 2. บ้านป่าตึง 3. บ้านผาหินลาดใน 4. บ้านผาหินลาดนอก 5. บ้านห้วยทรายขาว 6. บ้านห้วยทรายขาวน้ำตก 7. บ้านสิบหลังอาข่า 8. บ้านแม่ปูนหลวงเก่า 9. บ้านแม่ปูนหลวงใหม่ 10. บ้านสากุลา 11. บ้านอาบอลาชา 12. บ้านอาบอเน 13. บ้านขอม่วง 14. บ้านป่าหญ้าไทร 15. โรงเรียนแม่ปูนหลวง

สำหรับโครงการ “ห่มรักให้ใจอุ่น” มีเป้าหมายช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดาน โดยการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลร่วมกับ ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ว่ามีจุดไหนที่ยังขาดแคลน อะไรคือสิ่งจำเป็นเร่งด่วน จากนั้นรวบรวมของบริจาค เสื้อผ้าเครื่องกันหนาว อาหาร ยารักษาโรค ก่อสร้างระบบน้ำ จัดหาอุปกรณ์การเรียน มอบทุนทรัพย์ รวมไปถึงการช่วยเหลือเหตุการฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้บ้าน ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทุกๆปีเส้นทางเข้าถึงหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายล้วนต้องใช้รถ 4X4 ทั้งสิ้น