Reporter&Thai Army

“ดูแลทุกพื้นที่ จิตอาสาดูแลประชาชน” ศูนย์บรรเทาสาธารภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

“ดูแลทุกพื้นที่ จิตอาสาดูแลประชาชน” ศูนย์บรรเทาสาธารภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และชุดจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. พันเอกสมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมอบหมายให้ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ และชุดจิตอาสาพระราชทาน โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 149 หมู่ 4 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ของ น.ส.นิศารัตน์ ทองสุข อายุ 47 ปี ได้รับความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุการเกิดไฟไหม้บ้านเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยมีการให้บริการตรวจสุขภาพและให้การดูแลภาวะเครียดจากการประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน ตลอดจนให้การดูแลประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ

และในเวลา 11.30 น. ชุดแพทย์เคลื่อนที่ และชุดจิตอาสาพระราชทาน โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย ณ โรงงานแปรรูปไม้เฟอร์นิเจอร์ เลขที่ 205/1 หมู่ 9 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ของ นายยงยุทธ์ กางกั้น ได้รับความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุการเกิดไฟไหม้บ้านเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยมีการให้บริการตรวจสุขภาพและให้การดูแลภาวะเครียดจากการประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน ตลอดจนให้การดูแลประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ