บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ นายสนอง บุษบงค์ ปลัดอำเภอบ้านไร่งานศูนย์ดำรงธรรม, จนท.ตร.สภ.บ้านไร่, กำนันตำบลหูช้าง, จิตอาสา ม.๔ ต.หูช้าง และ อสม.ตำบลหูช้าง เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”


เมื่อ ๒๐๑๐๐๐ – ๒๐๑๒๐๐ ธ.ค. ๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ นายสนอง บุษบงค์ ปลัดอำเภอบ้านไร่งานศูนย์ดำรงธรรม, จนท.ตร.สภ.บ้านไร่, กำนันตำบลหูช้าง, จิตอาสา ม.๔ ต.หูช้าง และ อสม.ตำบลหูช้าง เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”

 

ในการเดินเท้าเข้าหาประชาชน บริเวณพื้นที่ หมู่ ๔ บ.หูช้าง ต.หูช้าง ผลจากการพบปะพูดคุยมี ๒ ปัญหา ในการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
๑. เรื่อง มีเด็กวัยรุ่น(เด็กแว้น) จับกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังรบกวนชาวบ้านในพื้นที่
๒. ปัญหาเรื่อง มีผู้ป่วยติดบ้าน, ผู้พิการ/ยากจน และผู้ยากไร้ ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย