พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ได้จัดกำลังพลของกอ.รมน.จว.ส.ท. เข้าร่วมบูรณาการ ปฎิบัติการ “ ยุทธการคืนความสุขให้ชาวสุโขทัย”


วันนี้ 20 ธ.ค.61 เวลา 05.30 พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ได้จัดกำลังพลของกอ.รมน.จว.ส.ท. เข้าร่วมบูรณาการ ปฎิบัติการ “ ยุทธการคืนความสุขให้ชาวสุโขทัย” โดยจัดชุดปฏิบัติการปราบปรามนักค้าระดับจังหวัด และระดับหมู่บ้าน/ชุมชนของจังหวัดสุโขทัยโดยบูรณาการกำลังพลเรือน ตำรวจ และทหารรวม 110 นาย เข้าปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย