ร้อยเอ็ด… สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร อำเภอโพธิ์ชัย และ อำเภอโพนทอง


ร้อยเอ็ด…
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร อำเภอโพธิ์ชัย และ อำเภอโพนทอง 

*พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร และ ทรงมีเมตตาต่อพสกนิกร โดยเฉพาะผู้สูงวัย เด็ก และผู้ยากไร้ ในอำเภอโพธิ์ชัย/อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับผลกระทบที่ประสบภัยหนาว ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี เชิญผ้าห่ม กันหนาว พระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด.
**เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ 20 ธ.ค.2561.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,000 ผืน ไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ.หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ อำเภอโพธิ์ชัย เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้พลอากาศ เอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานอีกจำนวน 1,000 ผืน ไปมอบให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

***ในโอกาสนี้ พลเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎร ที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ และ ทรงกรุณาโปรดเกล้า โปรดกรนะหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ด้วย สร้างความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราฎรอย่างหาที่สุดมิได้

สุเทพ ลอยแก้ว /รายงาน