Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 1 หมู่.รส.ที่ 1 (อ.เมือง) ร.14พัน.3,กอ.รมน.จว.ก.พ.และ ชป.สห.กกล.รส.จว.ก.พ.นำโดย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ.ร่วมกับ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร,เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร,ปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชร,สมาคมแม่บ้านทหารบก,กำนันผู้ใหญ่บ้านและนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันมอบบ้านประชารัฐร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อ310900ส.ค.61
บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 1 หมู่.รส.ที่ 1 (อ.เมือง)
ร.14พัน.3,กอ.รมน.จว.ก.พ.และ ชป.สห.กกล.รส.จว.ก.พ.นำโดย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ.ร่วมกับ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร,เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร,ปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชร,สมาคมแม่บ้านทหารบก,กำนันผู้ใหญ่บ้านและนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันมอบบ้านประชารัฐร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ให้แก่ครอบครัวนางปราณี มีทรัพย์ บ้านเลขที่ 99/16 ม.6 ต.นครชุม อ.เมือง จว.ก.พ. ซึ่งเป็นผู้ที่ยากจนและไม่มีที่อยู่อาศัย โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการมอบโดยหน่วยได้จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและประชาชนจิตอาสาร่วมกันก่อสร้างบ้านหลังนี้ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนี้ด้วย มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย