Reporter&Thai Army

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำทีมวิทยากรลงชุมชน. หมู่บ้าน ครอบครัว เผย……ความรู้การสร้างถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนพิษณุโลก

ดูแลถึงก้นครัว…. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำทีมวิทยากรลงชุมชน. หมู่บ้าน ครอบครัว เผย……
ความรู้การสร้างถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนพิษณุโลก

 

 

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 09.00 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ขยายผลการสร้างถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนให้แก่ ผู้นำชุมชน โดยจะติดตั้งที่บ้านกำนันหรือ ผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ลูกบ้าน ได้มาศึกษาแบบและวิธีการติดตั้งเพื่อบำบัดน้ำเสียในบ้านของตนเอง ในพื้นที่ต.บ้านป่า และ บ้านกร่าง(ดำเนินการแล้ว 6 ตำบล) อ.เมือง จ.พิษณุโลก และ ได้พบปะกับผู้นำชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป