Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกแจกเอกสารรณรงค์งดจำหน่ายสุราก่อนวันเลือกตั้ง

ึชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกแจกเอกสารรณรงค์งดจำหน่ายสุราก่อนวันเลือกตั้ง
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 21.00 -01.00 น. โดยการอำนวยการของ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ พ.ท. ศักดิ์นรินทร์ อัศวชนันท์ ผู้บังคับกองพันทหารม้า ที่ 9, พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก,จนท.ทหารพราน 31, ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก,

 

จนท.กอ.รมน.จ.พล.,ตำรวจ ปคม. จนท.พมจ.,จนท.สาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ,จนท.สรรพสามิตนำชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกและชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบด้วยป้องกันจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก จนท.ทหาร ม.พัน 9, จนท.ทหารพราน 31,จนท.กอ.รมน.จ.พล.,จนท.ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ,จนท.ตำรวจ ปคม,จนท.พมจ.,จนท.สาธารณสุขจังหวัด ,จนท.สาธารณสุขอำเภอ ,จนท.สรรพสามิต,ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก ร้อย อส.อ.3 เมืองฯ ร่วมกันออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ พร้อมแจกเอกสารรณรงค์งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. ของวันที่ 17 มีนาคม 2562 เและวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มิให้มีการจำหน่าย จ่าย แจกหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 15 แห่ง ดังนี้ เม้าบุรี เขยร้อยเอ็ด
เกรสบาร์ สถานีพักใจ ชายคาพักกาย
อะลาว คาราโอเกะครัวต้นหนุน
ร้านโฟมจ๋า นั่งเล่นนั่งชิล
แอลกอฮอล์ รุ่งทิวาคาราโอเกะ
พีพีคาราโอเกะ เกอ โด้น คลาย
แคมเปอร์ บายฮาร์ส แต้งกิ้ว
ผลการตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ปรีชา นุตจัรส ราย งานข่าว