Reporter&Thai Army

” ห่วงประชาชน ” เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3….. นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์จำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

” ห่วงประชาชน ” เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3….. นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์จำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ จุดบริการประชาชนบริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ในการนี้ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 รับฟังบรรยายสรุปเพื่อรับทราบการายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานจ์ และช่วง 7 วันอันตราย พร้อมกันนี้ ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมถึงมอบแนวทางการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน และพบปะให้กำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ที่เสียสละเวลามารับใช้และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน