ข่าวพังงา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พช.พังงา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจน

นางสาวศริญญา ใจเย็นพัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยมีนายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ รวมทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) และเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) สามารถดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด


สำหรับโครงการในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็น  การดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน   บทบาทองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน  และ การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนในพื้นที่ 8 อำเภอ