Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2567”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2567”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2567” วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ได้โลหิตทั้งสิ้น 223 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 89,200 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 11 ราย อวัยวะ 12 ราย

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก เสื้อโปโล และแก้ว ของที่ระลึก รายละ 1 ชุด ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร.