ข่าว ยโสธร

“ร.ร.เทศบาล1 กุดชุมคุรุราษฎรบำรุง จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา”

“ร.ร.เทศบาล1 กุดชุมคุรุราษฎรบำรุง จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา”

ที่วัดกุดชุม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 15 กรกฎาคม 2562 เวลา11.00น.นายสมัย ไชยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 กุดชุมคุรุราษฏรบำรุง นำคณะครูและนักเรียนจำนวน245คนจากชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ฟังเทศนาจากพระคุณเจ้าเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีกับเด็กๆ ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เมตตาธรรม ให้กับนักเรียน สร้างความรักในศาสนา ชึ่งเป็นศาสนาประจำชาติที่ยึดถือมานานแสนนาน

 

สร้างเสริมให้เด็กๆได้รับรู้ถึงบาปบุญคุณโทษ รู้จักการละเว้นการทำชั่ว หันมาทำความดี ให้เด็กได้เห็นค่าของความดี ความชั่วชึ่งแตกต่างกันและได้รู้ถึงการก่อเกิดศาสนาพุทธกำเนิดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่เรานับถือสืบต่อไป

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าว
ยโสธร รายงาน