นครนายก ททท.นำเยาวชนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


นครนายก ททท.นำเยาวชนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในแหล่งท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักงานนครนายก ได้นำเยาวชนในวัยเรียนทำความดี สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ท่องเที่ยว และชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร
ที่ห้องประชุมเขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จ่าสิบตำรวจสกล ทองคำ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ได้จัดกิจกรรรมท่องเที่ยวเพื่อลดความเลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้เดินทางท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมแบ่งประสบการณ์เล่าความประทับใจให้คนใกล้ชิดและเพื่อนๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ได้นำเยาวชนในวัยเรียนที่ขาดโอกาสในการท่องเที่ยวจากจังหวัดปราจีนบุรี มาท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก เยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชล ในโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมรับฟังการบรรยายความเป็นมาของเขื่อนฯ จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่น้ำตกนางรอง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในน้ำตกแห่งนี้ ที่มีความสวยงามแลเป็นที่รู้จักด้ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากนั้นทางคณะได้นำเยาวชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาทิ อาคาร 100 ปี หอกระโดดสูง กิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้เยาวชนได้เรียนรู้และบอกต่อ เป็นการสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวให้กับเยาวชน และเป็นพื้นฐานในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมต่อไป

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก