สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา ดุจแดนสวรรค์ !! ทะเลหมอก 360 องศา ผาสะโตกแหล่งท่องเที่ยวใหม่อำเภอจุน

พะเยา ดุจแดนสวรรค์ !! ทะเลหมอก 360 องศา ผาสะโตกแหล่งท่องเที่ยวใหม่อำเภอจุน

พบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ผาสะโตก ยอดเขาในพื้นที่เขตติดต่อ หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ที่สามารถชมทะเลหมอกได้ 360 องศา ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวตื่นเข้าชมทะเลหมอกกันคึกคัก ขณะที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง เตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เนื่องจากสามารถชมทะเลหมอกที่สวยงามได้รอบทิศ

 

ทะเลหมอกที่เข้าปกคลุมระหว่างขุนเขาเป็นเวิ้งกว้าง รอบทิศทางผาสะโตก ยอดเขาในพื้นที่เขตติดต่อ หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เดินทางมาชมและสัมผัสบรรยากาศทะเลหมอกที่นี่เป็นอย่างมาก หลังชาวบ้านในพื้นที่เริ่มเห็นทะเลหมอกเกิดขึ้นที่นี่ อย่างสวยงามในช่วงปีนี้ ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจกับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก และมีการบอกกล่าวและเผยแพร่ผ่านโลกโซเซี่ยลจนเป็นที่ฮือฮาของคนที่ได้พบเห็น และในช่วงนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมความงามของทะเลหมอกที่นี่อย่างต่อเนื่อง จนทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้เป็นไปอย่างคึกคัก

ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เตรียมพัฒนาพื้นที่ทั้งถนนและลานผาสะโตกให้เป็นจุดชมทะเลหมอกและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ของอำเภอจุน ซึ่งมีระยะทางเดินทางไม่ไกลมากนักจากตัวเมือง สำหรับทะเลหมอกผาสะโตกนั้น เป็นทะเลหมอกที่สามารถชมได้รอบทิศทาง 360 องศา เป็นเขาที่มีเขตรอยต่อระหว่างอำเภอจุนกับอำเภอปง ซึ่งการเกิดทะเลหมอกที่นี่สามารถที่จะชมได้จนถึงเวลา 8 นาฬิกาในช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัว