Uncategorized ข่าว นราธิวาส ข่าวบันเทิงและกีฬา

นราธิวาสจัดการแข่งขันฮอกกี้นานาชาติ เน้นพัฒนาดาวรุ่ง ดึงเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นราธิวาสจัดการแข่งขันฮอกกี้นานาชาติ เน้นพัฒนาดาวรุ่ง ดึงเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

เมื่อวันที่ 15 ก.ย 62 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการแข่งขันฮอกกี้ประจำปี 2562 โดยมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่มนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรือเสาะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการทีมนักกีฬาแขกผู้มีเกียรติ และนักกีฬากว่า 1,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทางด้านนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า
เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เทศบาลรือเสาะได้จัดการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอีก 1รายการนั่นคือกีฬาออกกี้ และกีฬาฮอกกี้ได้ทำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดนราธิวาสของเราอย่างมากมาย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทีมที่มีชื่อเสียงต่างๆ
และทีมจากประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสชมการแข่งขันฮอกกี้ที่มีมาตรฐานระดับสากล ได้มีเวทีการแสดงความสามารถในเชิงกีฬาฮอกกี้ เป็นการวางพื้นฐานต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลรือเสาะมีโรงเรียนสานฝันการกีฬา ซึ่งก็มีหลักสูตรกีฬาฮอกกี้บรรจุในการเรียนการสอน จะทำให้เด็กๆที่มีความสนใจมากยิ่งขึ้น และมีโอกาสมุ่งสู่ระดับประเทศจึงนับว่าโครงการนี้ เป็นโครงการที่ดี เป็นการสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมและได้ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ได้เรียนรู้กฎ กติกา และในอนาคตอยากจะเห็นกาจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ เป็นประจำทุกปีต่อไป
ด้านนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรือเสาะ กล่าวว่า ตามคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญ ของการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาและลดปัญหาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และสังคม จึงได้มีการจัดโครงการ แข่งขันฮอกกี้ประจำปี 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากทีมต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย ทีมสโมสรทหารบก ทีมเทศบาลตำบลรือเสาะ ทีมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ทีม KA จากประเทศมาเลเซีย ทีม KG.Bar จากประเทศมาเลเซีย รวมทั้งหมด 6 ทีม โดยใช้ระบบการจัดการแข่งขัน ซึ่งรอบแรก- แบ่งสายการแข่งเป็น 2 สายเอาผู้ชนะที่มีคะแนนสูงสุด สายละ 2 ทีม ที่เข้ารอบสู่รอบรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ – ผู้ชนะในรอบนี้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยมีเงินรางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 40,000 บาท อันดับที่ 2 จำนวน 20,000 บาท ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เทศบาล สนับสนุนส่งเสริมเด็ก และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงโดยเยาวชนหันมาสนใจการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา สร้างความสมัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และสังคม โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ เสริมสร้างทักษะการเล่นกีฬาฮอกกี้ที่ดีให้แก่ผู้เข้าชมการแข่งขัน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ากีฬาฮอกกี้จากโครงการสานฝันสู่ระบบการศึกษาโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ได้สร้างชื่อเสียงชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งมาสู่จังหวัดนราธิวาส ในการแข่งขันระดับประเทศตามที่ได้ทราบโดยทั่วกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการจัดการแข่งขันในครั้งนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในพื้นในการฝึกฝนและก้าวสู่ทีมชาติต่อไปในอนาคต