ข่าว ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด นายอำเภอจังหารดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ์๓ พระองค์

จ.ร้อยเอ็ด
นายอำเภอจังหารดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ์๓ พระองค์

เมื่อเช้าวันนี้(๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒) ว่าที่ ร.ต.อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านนายอำเภอจังหารได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ๓ พระองค์

***เวลา ๐๙.๐๐น.เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง” คือ หนองน้ำสาธารณะ หน้าวัดทุ่งนิมิตสถิตธรรม ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมี จิตอาสาแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ร่วมมีจิตอาสาข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชน จำนวนมาก ร่วมกิจกรรม” เราทำความดีด้วยหัวใจ”

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง” คือ หนองน้ำสาธารณะ หน้าวัดทุ่งนิมิตสถิตธรรม ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้

{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}
ศรีไพร ทูลธรรม:จิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจ/รายงาน